دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-138 
سخن سردبیر

صفحه 1-3

مهدی زارع بهرام آبادی


درمان بومی اختلالات افسردگی مزمن

صفحه 52-84

سید محمدرضا صمصام شریعت؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ مهرداد کلانتری؛ سید حمیدرضا عریضی سامانی


نقش مهاجرت بر بروز مشکلات رفتاری کودکان

صفحه 99-113

علی اکبر ارجمندنیا؛ سمانه ملکی؛ راضیه غیاثی