دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آبان 1396، صفحه 1-131 
طراحیِ مداخلۀ بازسازی دینی و بررسی اثربخشی آن بر سلامت روانی

صفحه 23-48

سیده محدثه پیشنمازی؛ محمدتقی تبیک؛ فرید براتی سده


روابط صفت‌های اخلاقیِ حرص و تکبر با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه

صفحه 73-94

فاطمه‌سادات شمسی‌نژاد؛ نادر منیرپور؛ عباس‌علی هراتیان


اثربخشی آموزش یک برنامة هوش فرهنگی بومی بر ازخودبیگانگی تحصیلی در بین زبان‌آموزان انگلیسی

صفحه 113-131

حجت محمودی؛ طاهره مصطفی‌لو؛ جواد عبدلی سلطان‌احمدی؛ سولماز پورناصح