نقش فرهنگ در ابعاد اختلالات اضطرابی بر اساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

چکیده

موقعیت اجتماعی و زمینۀ فرهنگی نه‌تنها در نشانه‌های اختلالات روانی تأثیر مستقیم دارند؛ بلکه سهمشان در بروز و ابتلا به اختلالات روانی نیز اساسی است. اختلالات اضطرابی ازجمله رایج‌ترین اختلالات روانی هستند و به مقدار بسیار زیادی تحت تأثیر نژاد، قوم و عوامل فرهنگی قرار می‌گیرند. با توجه به نگاه رو به افزایش DSM به فرهنگ، در هر تجدیدنظرِ آن مطالبی درخصوص تأثیر فرهنگ و نگاه فرهنگی ـ اجتماعی به آسیب‌شناسی روانی اضافه شده است. مقالۀ حاضر از نوع مروری است که به بررسی برخی از جنبه‌های تفاوت‌های فرهنگی در اختلالات اضطرابی می‌پردازد. در این راستا، دو دسته از عوامل فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت: 1) عوامل روان‌شناسی/ فیزیولوژی قومی که به باور و عقاید هر گروه فرهنگی نسبت به کارکرد بدن اشاره دارد، و 2) عوامل زمینه‌ای که ممکن است مسئول تفاوت‌های فرهنگی در تجربه و ابراز اضطراب باشد. در همین راستا، نقش برچسب در اختلالات اضطرابی به‌عنوان عوامل زمینه‌ای مورد بحث قرار گرفت، اعتبار و دقت تشخیصی دو اختلال پانیک و اضطرابِ فراگیر از دیدگاه پژوهش‌های بین‌فرهنگی ارزیابی شد، تغییرات DSM-5 درخصوص مسائل فرهنگی در اختلالات اضطرابی مورد بررسی قرار گرفت، و به پژوهش‌های انجام‌شده در ایران توجه شد. از طریق بهبود سیستم‌ طبقه‌بندی موجود می‌توان حساسیت تشخیصی DSM را نسبت به بروز اختلالات اضطرابی درونِ فرهنگ بیشتر کرد که این مسئله نیازمند پژوهش‌های بین‌فرهنگی بیشتر در خصوص اختلالات اضطرابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of culture in the dimensions of anxiety disorders based on DSM-5

نویسندگان [English]

  • Fariba Zarani 1
  • Farzane Haghighi 2
  • Hossein Alizade 1
  • Esmail Shiri 1
1 Shahid Beheshti University
2 Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch
چکیده [English]

Social and cultural context have a direct impact not only on the signs and symptoms of mental disorders, but also on their emergence and development. Anxiety disorders are one of the most common psychiatric disorders which largely affected by race, ethnicity and cultural factors. With regard to the growing view of the DSM toward culture, there are evidences of the effects of culture and the socio-cultural view on psychopathology in each revision of the DSM. In the present article, which is a review article, cultural differences in anxiety disorders have been discussed. In this regard, two components of cultural factors have been investigated: (1) ethnopsychology/ ethnophysiology factors that refer to the beliefs of each cultural group toward the body functions; and (2) contextual factors which might be responsible for cultural differences in experiencing of anxiety. In this regard, this research includes: a discussion on the role of stigma in anxiety disorders; an evaluation of the reliability and diagnostic accuracy of panic disorder and generalized anxiety disorder from the perspective of cross-cultural researches; a discussion on the changes in DSM-5 regarding cultural issues in anxiety disorders, and also on the researches conducted in Iran. Finally, it can be concluded that by improving the existing classification system, DSM diagnostic sensitivity can be increased to the intra-cultural anxiety disorders – a problem that requires more cross-cultural researches on anxiety disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety disorders
  • culture
  • DSM