روان‌شناسی شخصیت امام خمینی(ره) بر پایة ویژگی‌های انسان سالمِ کارل راجرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تبیین پدیدارشناختی شخصیت امام خمینی(ره)‌ از دیدگاه انسان سالمِ کارل راجرز هدف این پژوهش بود. به منظور پاسخ به پرسش تحقیق که آیا ویژگی­های شخصیت امام خمینی(ره)‌ با شاخص­های انسان سالم («انسان با کنش کامل») از دیدگاه راجرز همخوانی دارد، با استفاده از روش پژوهش استنادی، اطلاعات لازم استخراج، طبقه‌بندی، و تحلیل شد. نتایج نشان داد معیارهای کلی راجرز دربارة شخصیت سالم در سه نکتۀ پویایی شخصیت، شهامت در تحقق خود، و هستی بدون نقاب انسجام می‌یابد. علاوه بر این، راجرز پنج ویژگی اختصاصی عرضه کرده است؛ ازجمله آمادگی کسب تجربه، زندگی هستی‌دار، اعتماد به ارگانیسم خود، احساس آزادی، و خلاقیت. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که ویژگی‌های هشت­گانۀ «انسان با کنش کامل» از دیدگاه راجرز، در حد کمال در شخصیت امام خمینی(ره) مصداق دارد. همچنین ویژگی‌های منحصربه­فردی در اندیشه، رفتار، و سبک زندگی امام خمینی(ره) وجود داشته که در نظریة راجرز به آن‌ها اشاره نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini’s Personality Psychology Based on the Characteristics of Carl Rogers’ Healthy Person

نویسنده [English]

  • Faramarz Sohrabi
Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The purpose of this research was to describe the phenomenological personality of Imam Khomeini from the perspective of Carl Rogers’ Healthy Person. The research question was: Do characteristics of Imam Khomeini’s personality correspond to Rogers’ indicators for healthy person (“fully functioning person”)? In order to answer this question, the author used documentary research method, and extracted, categorized and analyzed the necessary data. The results showed that Rogers’ general criteria about a healthy person are converged from three points: personality dynamics, courage in self-realization, and unmasked existence. Moreover, Rodgers presented five particular features: open to experience, existential living, trust feelings, creativity, fulfilled life. According to research findings, Rogers’ eight indicators for healthy person (“fully functioning person”) are in complete correspondence with Imam Khomeini’s personality. There are also unique features in Imam Khomeini’s thoughts, behavior, and lifestyle that were not mentioned in Rogers's theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • healthy person
  • “fully functioning person”
  • personality
  • Imam Khomeini
  • Carl Rogers
پروچسکا، ج. و نورکراس، ج. س. (2002). نظریه‌های روان‌درمانی. ترجمة. سید محمدی (1381). تهران: رشد.
رجایی، غ. (1383). برداشت‌هایی از سیرۀ امام خمینی. تهران: مؤسسۀ چاپ و نشر عروج. چ 6.
رحیمیان، م. ح. (1370). در سایة آفتاب: یادها و یادداشتهایی از زندگی امام خمینی. قم: مؤسسة پاسدار اسلام.
ستوده، ا. ر. (1382). پا به پای آفتاب. تهران: مؤسسة نشر پنجره.
ستوده، ا. ر. و برادری، ا. (1381). جلوه‌های معلمی امام خمینی. تهران: مؤسسة نشر پنجره، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه.
سهرابی، ف. (1387). مبانی هوش معنوی. سلامت روان، 1(1)، 14­18.
شولتز، د. (بی‌تا). روان‌شناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم. ترجمة گ. خوشدل (1375). تهران: البرز.
صحیفة امام: مجموعه آثار امام خمینی (بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها) (1385). 22 ج. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی انتشارات.
علم‌الهدی، س. ح. (1374). خورشید قرن. تهران: هویزه.
فروغی، ف.، برادری، ا.، بزاززاده ، ا.  و گروگان. ح. (1371). گل­های باغ خاطره، یادواره­ای از امام خمینی. تهران: کانون پرورش کودکان و نوجوانان.
مطهری، م. (1368). انسان کامل. تهران: صدرا.
وجدانی، م. (1362). سرگذشت‌های ویژه از زندگی امام خمینی به روایت جمعی از فضلا. تهران: پیام آزادی.