دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی بسترهای فرهنگی- اجتماعی شکل‌دهنده رضایت از ازدواج در زوجین رضایتمند Identification of socio-cultural contexts forming marital satisfaction for satisfied couples

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30487/jcp.2020.153591.1055

اعظم کلائی؛ جواد خدادادی سنگده؛ مرتضی گوهری پور


ارائه الگویی از اسناد معلمان و مدیران از موفقیت و شکست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.30487/jcp.2023.361847.1480

مرتضی امیدیان؛ سعید بنایی زاده؛ اکرم قاسمی


رضایت از زندگی بر اساس خطاهای شناختی با نقش میانجی اهمال‌کاری دانش‌آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30487/jcp.2023.364540.1489

سوما صبوری راد؛ محمد آرمند؛ غلامرضا محمدی فرهمند


مقایسه ی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مصون سازی در برابر استرس بر اضطراب COVID-19 و تاب آوری کارکنان سلامت و درمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

10.30487/jcp.2023.368655.1503

نادره سیداحمدی؛ علیرضا حیدری؛ پرویز عسگری


مدل سه‌مرحله‌ای واکنش‌‌های پس از رؤیا بر اساس روایت‌های رؤیا در آثار کلاسیک عرفان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.30487/jcp.2023.345500.1429

امیرعلی مازندرانی؛ وحید محمودی