سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-3

مهدی زارع بهرام آبادی


بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی

دوره 1، شماره 2، آبان 1396، صفحه 1-22

ناصر آقابابائی؛ امیر رضا طلائی پاشیری؛ کاترین تی کوانتس


مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر منابع اسلامی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-20

10.30487/jcp.2023.345032.1425

احمد فرشادفر؛ محمد صادق شجاعی


اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه

دوره 2، شماره 2، مهر 1397، صفحه 21-1

10.30487/jcp.2018.93198

احمد برجعلی؛ زهرا رحیمی صادق؛ فرامرز سهرابی؛ محمدرضا فلسفی‌نژاد؛ عبدالله معتمدی


تدوین درمان‌ شناختی - رفتاری بی‌خوابی مطابق با فرهنگ ایرانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-34

10.30487/jcp.2020.239907.1135

امیرعلی مازندرانی؛ ماریا یوجینیا آگیلار ـ وفایی؛ مریم اسماعیلی نسب


مدل مفهومی کشمکش‌های روانی ـ معنوی در ایران: مطالعۀ کیفی

دوره 6، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-23

10.30487/jcp.2022.291391.1279

محمدتقی تبیک؛ علی فتحی آشتیانی؛ مسعود جان بزرگی؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی


شیوه‌های انگیزشی رفتار اجتماع گرایانه در منابع اسلامی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 21-42

10.30487/jcp.2023.322485.1361

سیدهادی صبوری؛ حمید رفیعی هنر


طراحیِ مداخلۀ بازسازی دینی و بررسی اثربخشی آن بر سلامت روانی

دوره 1، شماره 2، آبان 1396، صفحه 23-48

سیده محدثه پیشنمازی؛ محمدتقی تبیک؛ فرید براتی سده


بررسی ویژگی‌های روانسنجی یک مقیاس کوتاه و بومی سالمندآزاری در گروهی از سالمندان استان البرز

دوره 2، شماره 2، مهر 1397، صفحه 36-23

10.30487/jcp.2018.93199

شهربانو قهاری؛ مریم یکه فلاح؛ مهران ضرغامی؛ حامد کاوند؛ بهرام قیطرانی