کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
بررسی عوامل تسهیل‌کنندة رشد پس از ضربه در بیماران مبتلا به کرونا: تحلیل مضمون

دوره 6، شماره 1، تیر 1401، صفحه 76-94

10.30487/jcp.2021.319388.1350

علی رضا فاضلی مهرآبادی؛ هادی بهرامی احسان؛ جواد حاتمی؛ سید حسن عادلی


تدوین درمان‌ شناختی - رفتاری بی‌خوابی مطابق با فرهنگ ایرانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-34

10.30487/jcp.2020.239907.1135

امیرعلی مازندرانی؛ ماریا یوجینیا آگیلار ـ وفایی؛ مریم اسماعیلی نسب