کلیدواژه‌ها = مداخلۀ روان‌شناختی با بهره‌گیری از نگرش اسلامی