کلیدواژه‌ها = مهارت معنوی
مفاهیم مشترک در مهارت‌های معنوی: مطالعۀ مروری

دوره 6، شماره 1، تیر 1401، صفحه 24-45

10.30487/jcp.2022.130762

زینب قائم پناه؛ محمدمهدی شمسایی؛ روح الله براتیان