کلیدواژه‌ها = نوجوانان
مقایسه اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی در سطوح بالا و پایین تعامل فرا اجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد علاقه شان

دوره 5، شماره 2، دی 1400، صفحه 25-42

10.30487/jcp.2021.293834.1286

رضا شباهنگ؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ عادله یوسفی سیاکوچه؛ محمد علی مهربخش مرخالی


مقایسۀ عوامل شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی در نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر

دوره 3، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 54-71

10.30487/jcp.2020.199960.1075

سیده سمیرا جزایری؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ میترا خاقانی