کلیدواژه‌ها = ازدواج
نقش سازگاری در مراحل اولیه ازدواج در پایدارسازی آن

دوره 6، شماره 1، تیر 1401، صفحه 235-257

10.30487/jcp.2022.302621.1308

معصومه افلاطونی؛ جواد خدادادی سنگده؛ کیومرث فرحبخش


طراحی و ساخت مقیاس معیارهای انتخاب همسر: قبل و بعد ازدواج

دوره 4، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 19-40

10.30487/jcp.2020.118692

عباس علی هراتیان؛ مریم سادات موسوی؛ هادی ارشادحسینی؛ امین جانبزرگی