کلیدواژه‌ها = رضایت از زندگی
نقش واسطه‌ای تصور از خدا در رابطة سبک‌های دلبستگی با رضایت از زندگی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 81-103

10.30487/jcp.2020.209092.1098

احد امیدی؛ محمد فرهوش؛ محمد‌رضا احمدی؛ رقیه افتخار


رابطۀ دلبستگی به خدا با شادکامی و رضایت از زندگی در طلاب و غیر‌طلاب

دوره 3، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 209-223

10.30487/jcp.2019.94143

محمد فرهوش؛ احمد عرفانی؛ حمیدرضا حبیب‌اللهی