کلیدواژه‌ها = خانواده
برساخت روابط خانوادگی در خانواده‌های نابارور

دوره 6، شماره 1، تیر 1401، صفحه 278-298

10.30487/jcp.2022.312598.1332

زینب هاشمی خواه؛ سید علیرضا افشانی؛ حسین افراسیابی؛ علی روحانی


تبیین طلاق با رویکرد آنومی اجتماعی دورکیم در شهروندان متأهل شهر کرج

دوره 6، شماره 1، تیر 1401، صفحه 299-332

10.30487/jcp.2022.247940.1170

رضا عبدالرسولی؛ افسانه ادریسی؛ تقی آزادارمکی


بررسی کیفی نقش تجارب خانوادگی در سازگاری سالمندان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 35-56

10.30487/jcp.2020.215375.1105

ابراهیم شیرمحمدیان؛ ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان