نویسنده = شهرنوش قسیمی
رابطه نیم رخ علایق شغلی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های روان شناسی و مشاوره

دوره 4، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 266-285

10.30487/jcp.2021.287460.1271

مهدی زارع بهرام آبادی؛ سحر افراز؛ شهرنوش قسیمی؛ مصطفی مشایخی