نویسنده = بناءبهبهانی، پردیس
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای پیش‌بینی سلامت اجتماعی جوانان بر اساس ابعاد بزرگسالی در حال ظهور و نقش میانجی خودپنداره

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 203-222

10.30487/jcp.2021.254763.1182

پردیس بناءبهبهانی؛ بیتا نصرالهی؛ رضا قربان جهرمی؛ فرهاد جمهری