نویسنده = آگیلار ـ وفایی، ماریا یوجینیا
تعداد مقالات: 1
1. تدوین درمان‌ شناختی - رفتاری بی‌خوابی مطابق با فرهنگ ایرانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-34

10.30487/jcp.2020.239907.1135

امیرعلی مازندرانی؛ ماریا یوجینیا آگیلار ـ وفایی؛ مریم اسماعیلی نسب