نویسنده = دمهری، فرنگیس
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی نوجوانان بزهکار

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 206-224

10.30487/jcp.2020.244147.1155

سید شهاب کمال الدینی؛ فرنگیس دمهری؛ مهدیه عزیزی