نویسنده = سرکشیک، سید هادی
تعداد مقالات: 1
1. سنخ شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی در قرآن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 91-111

10.30487/jcp.2020.119963

سید هادی سرکشیک؛ محمد‌رضا احمدی