نویسنده = امینی، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. نقش واسطه‌ای میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در رابطة عامل‌های شخصیت با هویت فرهنگی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 157-175

10.30487/jcp.2020.229346.1114

راضیه امینی؛ عذرا محمدپناه اردکان؛ آزاده چوبفروش زاده