نویسنده = معصومه ملکی پیربازاری
تعداد مقالات: 1
1. نقش فضای مجازی در گسترش جراحی‌های زیبایی در زنان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 156-170

10.30487/jcp.2020.223485.1111

حدیثه نوروزی شادهی؛ معصومه ملکی پیربازاری؛ سیروس صالحی