نویسنده = تبیک، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدل تحولی انگیزش بر اساس فرهنگ اسلامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-80

10.30487/jcp.2020.238443.1126

محمدتقی تبیک