نویسنده = فرهوش، محمد
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ دلبستگی به خدا با شادکامی و رضایت از زندگی در طلاب و غیر‌طلاب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 209-223

10.30487/jcp.2019.94143

محمد فرهوش؛ احمد عرفانی؛ حمیدرضا حبیب‌اللهی