نویسنده = عسگری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ ادراک خدا و دلبستگی به خداوند در دانش‌آموزان دختر دورۀ اول متوسطۀ شهرستان ملایر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-93

10.30487/jcp.2019.94133

نسترن رضایی؛ کیومرث عزیز ملایری؛ محمد عسگری