نویسنده = مشایخی‌پور، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی بلوغ شغلی براساس هوش هیجانی و سبک‌های هویت در گروهی از دانشجویان ایرانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 120-105

10.30487/jcp.2018.93204

مهدی زارع بهرام‌آبادی؛ مهتاب دیزج خلیلی؛ مصطفی مشایخی‌پور