نویسنده = مصطفوی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نقش تنظیم هیجانی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-192

10.30487/jcp.2019.94141

سهراب عبدی‌زرین؛ مهدی اکبرزاده؛ محمد مصطفوی