نویسنده = قربان جهرمی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدلی برای پیش‌بینی سلامت اجتماعی جوانان بر اساس ابعاد بزرگسالی در حال ظهور و نقش میانجی خودپنداره

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 203-222

10.30487/jcp.2021.254763.1182

پردیس بناءبهبهانی؛ بیتا نصرالهی؛ رضا قربان جهرمی؛ فرهاد جمهری


2. تأثیر قصه‌درمانی بر هوش اخلاقی، هوش هیجانی و احساس حقارت کودکان کار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-79

10.30487/jcp.2019.94131

شبنم محذوف؛ رضا قربان جهرمی