نویسنده = شاکری، آمنه
تعداد مقالات: 1
1. تجربۀ والدین مهاجر ایرانی مسلمان مقیم امریکا در ارتباط با تربیت فرزندان نسل دوم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

10.30487/jcp.2019.94128

یاسر مدنی؛ سمیه شاهمرادی؛ آمنه شاکری