نویسنده = امان الهی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. اثر خانواده‌گرایی بر خودکم‌بینی، انگیزش تحصیلی و عزت ‌نفس با میانجی‌گری رابطۀ مادر ـ ‏دختر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 108-123

10.30487/jcp.2020.198810.1073

ذبیح اله عباس پور؛ سامره کریمی؛ عباس امان الهی