نویسنده = تبیک، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. طراحیِ مداخلۀ بازسازی دینی و بررسی اثربخشی آن بر سلامت روانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-48

سیده محدثه پیشنمازی؛ محمدتقی تبیک؛ فرید براتی سده