نویسنده = آقابابائی، ناصر
تعداد مقالات: 2
1. نقد پژوهش‌های علم عصب‌نگر در حوزة دین و معنویت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 104-81

10.30487/jcp.2018.93203

ناصر آقابابائی


2. بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

ناصر آقابابائی؛ امیر رضا طلائی پاشیری؛ کاترین تی کوانتس