نویسنده = کلائی، اعظم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش ادراک‌شدة مهدویت و زیارت در سلامت روانی زنان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-37

10.30487/jcp.2018.93201

ابراهیم نعیمی؛ اعظم کلائی


2. شناسایی بسترهای فرهنگی ـ اجتماعی شکل‌دهندة رضایت از ازدواج

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-99

اعظم کلائی؛ جواد خدادادی سنگده؛ مرتضی گوهری‌پور