نویسنده = منیرپور، نادر
تعداد مقالات: 1
1. روابط صفت‌های اخلاقیِ حرص و تکبر با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-94

فاطمه‌سادات شمسی‌نژاد؛ نادر منیرپور؛ عباس‌علی هراتیان