نویسنده = عریضی سامانی، سید حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. درمان بومی اختلالات افسردگی مزمن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 52-84

سید محمدرضا صمصام شریعت؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ مهرداد کلانتری؛ سید حمیدرضا عریضی سامانی