نویسنده = محمد‌رضا احمدی
سنخ شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی در قرآن

دوره 4، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 91-111

10.30487/jcp.2020.119963

سید هادی سرکشیک؛ محمد‌رضا احمدی


نقش واسطه‌ای تصور از خدا در رابطة سبک‌های دلبستگی با رضایت از زندگی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 81-103

10.30487/jcp.2020.209092.1098

احد امیدی؛ محمد فرهوش؛ محمد‌رضا احمدی؛ رقیه افتخار