نویسنده = معتمدی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-1

10.30487/jcp.2018.93198

احمد برجعلی؛ زهرا رحیمی صادق؛ فرامرز سهرابی؛ محمدرضا فلسفی‌نژاد؛ عبدالله معتمدی