نویسنده = آناهیتا خدابخشی
مطالعۀ فرایند و ماهیت هویت‌یابی شغلی در نوجوانان دختر: یک مطالعۀ داده‌بنیاد

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 359-387

10.30487/jcp.2023.324964.1374

شیرین بیرانوند؛ آناهیتا خدابخشی کولایی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ مهدی زارع بهرام آبادی