نویسنده = جواد خدادادی سنگده
شناسایی بسترهای فرهنگی- اجتماعی شکل‌دهنده رضایت از ازدواج در زوجین رضایتمند Identification of socio-cultural contexts forming marital satisfaction for satisfied couples

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30487/jcp.2020.153591.1055

اعظم کلائی؛ جواد خدادادی سنگده؛ مرتضی گوهری پور


نقش سازگاری در مراحل اولیه ازدواج در پایدارسازی آن

دوره 6، شماره 1، تیر 1401، صفحه 235-257

10.30487/jcp.2022.302621.1308

معصومه افلاطونی؛ جواد خدادادی سنگده؛ کیومرث فرحبخش


شناسایی بسترهای فرهنگی ـ اجتماعی شکل‌دهندة رضایت از ازدواج

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 79-99

اعظم کلائی؛ جواد خدادادی سنگده؛ مرتضی گوهری‌پور