دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، شهریور 1402 
جایگاه تاریخی عروسک در فرایند شکل‌گیری دگرخود انسانی

صفحه 323-350

10.30487/jcp.2023.336244.1404

ناهید جعفری دهکردی؛ صدرالدین طاهری؛ سیده مریم ایزدی دهکردی


تدوین الگوی رشد پس از ضربه در بیماران سازگار با سوختگی

صفحه 375-400

10.30487/jcp.2023.348575.1435

یوسف اعظمی؛ سیامک فرخ فرقانی؛ ابوالقاسم عیسی مراد؛ فرامرز سهرابی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة خودمراقبتی در کارشناسان سلامت روان

صفحه 427-449

10.30487/jcp.2023.338881.1411

رویا خیرالهی؛ آزاده فرقدانی؛ مسعود جان بزرگی؛ فاطمه شاطریان محمدی