شناسایی بسترهای فرهنگی ـ اجتماعی شکل‌دهندة رضایت از ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ رفاه

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه قم

چکیده

رضایت از ازدواج مفهومی وابسته به بستر زندگی زوجین رضایتمند جامعه و متأثر از ارزش‌های اجتماعی، فرهنگ، و سایر مؤلفه‌های موجود در زندگی آن­هاست. پژوهش حاضر به شناسایی بسترهای فرهنگی ـ  اجتماعی شکل‌دهندة رضایت از ازدواج در زوجین رضایتمند پرداخت. این مطالعه با  رویکرد کیفی و بر اساس روش داده‌بنیاد انجام شده است. از روش مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. نمونه‌گیری به­صورت هدفمند از 21 زوج رضایتمند شهر تهران در سال 1396­1397 انجام شد. نتایج تحلیل کدگذاری مصاحبه‌ها به شناسایی 33 کد باز، 8 کد محوری، و کد انتخابی رضایت از ازدواج منجر شد. بر اساس یافته‌ها عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رضایت از ازدواج در بسترهای فرهنگی­ اجتماعی‌ شامل همسانی خانواده‌های اصلی، تمایل به ساده‌زیستی، بهره‌مندی از شبکة‌ حمایتی دوستان و اقوام، پرداختن به اوقات فراغت، استفادة درست از فضای مجازی، استفاده از خدمات مشورتی و مشاوره‌ای، باورهای دینی، و رفتارهای دینی بودند. وجود یافته‌های مرتبط با عوامل مذهبی، بیانگر بافت فرهنگی ­ اجتماعی این مطالعه است که به­دلیل ریشه‌دار بودن آموزه‌های دینی و نقش عمیق آن­ها بر سبک زندگی افراد قابل توجه و تأمل است. بهره‌مندی از این فضائل مذهبی و سبک زندگی اسلامی که ثمرۀ آن است موجب توانمندتر شدن زوجین و خانواده‌ها در مواجهه با چالش‌های زندگی، تعدیل تعارض‌ها و ایجاد رضایت پایدار است و در نهایت مسیر رشد و بالندگی را برای آن­ها فراهم می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Socio-Cultural Contexts Forming Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Azam Kolaee 1
  • Javad Khodadadi Sangdeh 2
  • Morteza Goharipoor 3
1 Refah Universty
2 Kharazmi University
3 University of Qom
چکیده [English]

Marital satisfaction is the concept dealt with the life context of satisfied couples in society and influenced by social values, culture and other components existing in their life. This research identified socio-cultural contexts that formed marital satisfaction for satisfied couples. This study has been done in the qualitative approach and is based on grounded theory. The authors used interviews as data gathering instrument; the interviews were continued until the phase of theoretical saturation. Twenty one satisfied couples were purposively sampled and interviewed in Tehran in 2017 and 2018. Analysis of participants resulted in uncovering 33 open codes, 8 axial codes, and a selective code of marital satisfaction. According to findings, what was extracted as efficient factors of forming marital satisfaction in socio-cultural contexts included: main families homology, tendency to simplicity, taking benefit from supporter net of friends and family, giving importance to free time, management of cyberspace, using advisory and consulting services, religious beliefs and religious behaviors. Existence of religious factors in findings represents socio-cultural contexts of this study. These religious factors are significant and considerable in terms of the traditional roots of religious teachings and their deep role in people’s life style. Taking advantage from

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • socio-cultural contexts
  • satisfied couples