مفاهیم مشترک در مهارت‌های معنوی: مطالعه مروری

نوع مقاله : مقالة نظری/مروری (در حوزة روان‌شناسی فرهنگی)

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 عضو مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 بخش مداخلات معنوی مرکز خدمات روانشناختی باران، گرگان، ایران.

چکیده

معنویت سبب قدرشناسی و امیدواری در زندگی افراد می­شود و قدرتی به آن­ها می­دهد که در زمان وقوع رویدادهای ناگوار، امیدوار و صبور باشند و احساس هدفمندی کنند. به همین منظور کسب مهارت‌های معنوی جهت ارتقای بهداشت روانی، آسایش و کیفیت زندگی ضروری است. هدف از مطالعۀ حاضر شناسایی مهارت­های معنوی بود. این مطالعه به روش مروری انجام شد. از جامعۀ آماری بانک­های اطلاعاتیPubMed ،Scopus ، Science Direct، ProQuest در بازۀ زمانی 2004ـ2019، با روش نمونه‌گیری هدفمند، یافته‌های برخوردار از کلیدواژه‌های Spiritual skill، Spiritual life، Spirituality، جست‌وجو و درنهایت 51 مقاله و کتاب مرتبط با هدف پژوهش بررسی شد. در این میان 17 کتاب، 12 مقاله به روش کمّی، 5 مقاله به روش کیفی، 1 مقاله به روش آمیخته و 16 مقاله به روش مروری، بررسی شدند. نتایج نشان داد صادق بودن، خلوت با خود، تمریناتی برای آرامش درونی، همدلی، پرورش عشق الهی، دعا و نیایش، شکستن عادات و انجام کاری نو، توکل به خداوند، طبیعت‌گردی، حضور بیشتر در زندگی و فعالیت‌ها، تلاش برای اهداف والا و پذیرش، مهارت‌هایی هستند که در پژوهش‌ها به آن‌ها‌ پرداخته شده است. به‌نظر می‌رسد برخورداری از صداقت با مفهوم همخوانی و اصالت در رویکرد انسان‌گرایی (و نقطۀ مقابل آن ناهمخوانی)، برنامه‌ریزی برای ارتباط عمیق با فطرت درونی خود، درخواست همراه با امید به محقق شدن آن از خداوند و فعالیت‌های منظم و روزانۀ معنوی، از مهارت‌های معنوی مطرح‌شده در مطالعات متعدد است که می‌تواند نقش جدی در ارتقا و بهبود معنویت در افراد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common Concepts in Spiritual Skills: A Review Study

نویسندگان [English]

 • Zeinab Ghaempanah 1
 • Mohammadmahdi Shamsaee 2
 • Ruhollah Baratian 3
1 Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Education, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Spiritual Health Research center, Iran University of medical sciences, Tehran, Iran.
3 Baran Psychological Services Center Spiritual Interventions,Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Various studies indicate that spirituality gives rise to appreciation and hope in lives, and when they have calamities and horrible events, the spirituality gives them the power and strength to hope and have a sense of purpose and support. Hence, the acquisition of spiritual skills to promote mental health and quality of life is necessary. As a result, the purpose of this study is to identify spiritual skills. This study was conducted using a review method by Google and Firefox search engines. From the statistical population of PubMed, Scopus, Science Direct, ProQuest databases in the period 2004-2019, the findings with the keywords Spiritual skill, Spiritual life, Spirituality were analyzed by purposive sampling method. 51 papers and books related to the subject and purpose of the research were reviewed. Among these, 17 books and 12 papers by quantitative method, five studies by qualitative method, one by mixed-method, and 16 by review method were considered. Being honest, being alone with yourself, getting inner peace, empathy, cultivating divine love, prayer, breaking habits and doing new things, trusting in God, hiking, being more present in life and activities, striving for transcendental purpose and acceptance were the components that have been addressed related to spiritual skills. Honesty has been considered with the concept of harmony and originality in the humanistic approach (and the opposite of the contradiction that is almost equivalent to the hypocrisy in Islam). Deep connection with inner, asking with hope from God, and regular and daily spiritual activities are spiritual skills discussed in studies that can promote spirituality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spirituality
 • Spiritual skills
 • spiritual development
 • mental health
 • honesty

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400
 • تاریخ دریافت: 04 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1400