دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مفاهیم مشترک در مهارت‌های معنوی: مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

زینب قائم پناه؛ محمدمهدی شمسایی؛ روح الله براتیان


2. ماه و ماهی: تحلیل فرهنگی ـ روان‌شناختی سنت عارفانه و روابط عاشقانه در غزل فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.30487/jcp.2020.246069.1166

عبدالرسول شاکری؛ مسعود فرهمندفر؛ ناصر آقابابائی