دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارائۀ نظام نمره‌گذاری و تعیین ویژگی‏های ‏روان‌سنجی آزمون خانه ـ درخت ـ آدم جنبشی در فرهنگ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.30487/jcp.2020.118695

سارا گلزاری؛ علیرضا پیرخائفی


2. طراحی و ساخت مقیاس معیارهای انتخاب همسر: قبل و بعد ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

عباس علی هراتیان؛ مریم سادات موسوی؛ هادی ارشادحسینی؛ امین جانبزرگی


3. مقایسه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی بین زنان و مردان سالمند ساکن در خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

سهراب عبدی زرین؛ منصوره فرزادمنش؛ سید علی اصغر مسدد؛ سید احمد میر جعفری


4. الگوی زمان‌مند مقابله دینی در حوزه روابط با تکیه بر مفاهیم بخشایش، سپاسگزاری و امید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

سیدمهدی خطیب؛ محمدصادق شجاعی؛ مسعود آذربایجانی؛ عباس پسندیده


5. اثربخشی برنامه ی آموزشی سازگاری اجتماعی بر سرزندگی تحصیلی، هویت تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

روژینا احمدپور؛ محمد آرمند؛ مسعود نجاری


6. سنخ شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

سید هادی سرکشیک؛ محمد‌رضا احمدی


7. جایگاه راهنمایی ومشاوره دراسناد تحولی: مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

عزت اله فولادی؛ عزیزالله تاجیک اسمعیلی؛ عبدالرحیم کسائی؛ کیانوش زهراکار


8. نظام تحول روانی از تولد تا مرگ بر پایه منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

محمدصادق شجاعی