دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی و مقایسۀ نیازهای انطباق‌پذیری خانواده‌های شهری و روستایی کرمانشاه پس از موقعیت بحران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

معصومه اسمعیلی


شماره‌های پیشین نشریه