تعداد مقالات: 93

1. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-3

مهدی زارع بهرام آبادی


2. بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

ناصر آقابابائی؛ امیر رضا طلائی پاشیری؛ کاترین تی کوانتس


3. بررسی اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-14

محدثه جهانشاهی؛ خدابخش احمدی


4. اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-1

10.30487/jcp.2018.93198

احمد برجعلی؛ زهرا رحیمی صادق؛ فرامرز سهرابی؛ محمدرضا فلسفی‌نژاد؛ عبدالله معتمدی


5. شناسنامه علمی نشریه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399


6. شناسنامه علمی نشریه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398


7. شناسنامه علمی نشریه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399


9. تجربۀ والدین مهاجر ایرانی مسلمان مقیم امریکا در ارتباط با تربیت فرزندان نسل دوم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

10.30487/jcp.2019.94128

یاسر مدنی؛ سمیه شاهمرادی؛ آمنه شاکری


11. تدوین درمان‌ شناختی - رفتاری بی‌خوابی مطابق با فرهنگ ایرانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-34

10.30487/jcp.2020.239907.1135

امیرعلی مازندرانی؛ ماریا یوجینیا آگیلار ـ وفایی؛ مریم اسماعیلی نسب


16. طراحیِ مداخلۀ بازسازی دینی و بررسی اثربخشی آن بر سلامت روانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-48

سیده محدثه پیشنمازی؛ محمدتقی تبیک؛ فرید براتی سده


17. بررسی ویژگی‌های روانسنجی یک مقیاس کوتاه و بومی سالمندآزاری در گروهی از سالمندان استان البرز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 36-23

10.30487/jcp.2018.93199

شهربانو قهاری؛ مریم یکه فلاح؛ مهران ضرغامی؛ حامد کاوند؛ بهرام قیطرانی


18. پیش‌بینی انگیزش یادگیری زبان بر اساس هوش فرهنگی و خلاقیت در دانش‌آموزان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 17-32

10.30487/jcp.2020.202308.1085

فاطمه عبداللهی؛ علیرضا همایونی


19. طراحی و ساخت مقیاس معیارهای انتخاب همسر: قبل و بعد ازدواج

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 19-40

10.30487/jcp.2020.118692

عباس علی هراتیان؛ مریم سادات موسوی؛ هادی ارشادحسینی؛ امین جانبزرگی


22. اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتلا به سرطان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 34-60

10.30487/jcp.2021.282936.1259

زینب قائم پناه؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی؛ شاهرخ مکوند حسینی


23. بررسی کیفی نقش تجارب خانوادگی در سازگاری سالمندان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-56

10.30487/jcp.2020.215375.1105

ابراهیم شیرمحمدیان؛ ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان


25. بررسی تأثیر آزمون سراسری دانشگاه‌ها بر دانش‌آموزان و خانواده‌های ایرانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-71

جلیل فتح‌آبادی؛ بیتا شلانی؛ سعید صادقی