کلیدواژه‌ها = رفتارهای پرخطر
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ عوامل شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی در نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 54-71

10.30487/jcp.2020.199960.1075

سیده سمیرا جزایری؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ میترا خاقانی


2. بررسی اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-14

محدثه جهانشاهی؛ خدابخش احمدی