کلیدواژه‌ها = شخصیت
تعداد مقالات: 3
1. روند پژوهش‌های روان‌شناختی شخصیت در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-179

10.30487/jcp.2021.279570.1247

ناصر آقابابائی


3. بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

ناصر آقابابائی؛ امیر رضا طلائی پاشیری؛ کاترین تی کوانتس