کلیدواژه‌ها = انگیزش تحصیلی
تعداد مقالات: 2
1. اثر خانواده‌گرایی بر خودکم‌بینی، انگیزش تحصیلی و عزت ‌نفس با میانجی‌گری رابطۀ مادر ـ ‏دختر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 108-123

ذبیح اله عباس پور؛ سامره کریمی؛ عباس امان الهی


2. تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر پایۀ انتظارات پیامدی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-145

اعظم امیری؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ حسن حیدری؛ حسن داودی