کلیدواژه‌ها = منابع اسلامی
مدل مفهومی خودنمایشی نابهنجار براساس متون دینی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 322-358

10.30487/jcp.2023.312166.1330

مجتبی حافظی؛ محمدصادق شجاعی؛ مجتبی فرهوش