کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

ناصر آقابابائی؛ امیر رضا طلائی پاشیری؛ کاترین تی کوانتس


2. نقش فرهنگ در ابعاد اختلالات اضطرابی بر اساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-111

فریبا زرانی؛ فرزانه حقیقی؛ حسین علی‌زاده؛ اسماعیل شیری