کلیدواژه‌ها = بازی‌درمانی والد - کودک
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی بازی‌درمانی والد - کودک بر پرخاشگری، اضطراب، و ترس اجتماعی کودکان دچار اختلال نافرمانی مقابله‌ای

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 139-156

10.30487/jcp.2020.238724.1128

نعیمه یوسفی شهیر؛ معصومه آزموده؛ شهرام واحدی؛ شعله لیورجانی