کلیدواژه‌ها = شادکامی
رابطۀ دلبستگی به خدا با شادکامی و رضایت از زندگی در طلاب و غیر‌طلاب

دوره 3، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 209-223

10.30487/jcp.2019.94143

محمد فرهوش؛ احمد عرفانی؛ حمیدرضا حبیب‌اللهی


اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه

دوره 2، شماره 2، مهر 1397، صفحه 21-1

10.30487/jcp.2018.93198

احمد برجعلی؛ زهرا رحیمی صادق؛ فرامرز سهرابی؛ محمدرضا فلسفی‌نژاد؛ عبدالله معتمدی